Den va Do Ca tinh va Soi noi Ttro choi Bieu trung
F4L n.o.
Pod Papierňou 3306, 08501 Bardejov
 • IČO50065262
 • DIČ2120158128

Naša činnosť:

 • esport
 • foosball
 • charity
 • kultúrne a športové podujatie
O nás: 
Slovak Republic – Slovak —–
Časť 1:
FoosForLife je nezisková stolnofutbalová organizácia zameraná hlavne na prácu s mladými ľuďmi, ktorým sa snažíme poskytnúť priestor na to, aby mohli zmysluplne využívať svoj voľný čas športom. V našom centre majú mladí ľudia možnosť naučiť sa hrať stolný futbal a svoju hru zdokonaľovať za účasti hráčov, ktorí patria medzi slovenskú špičku. Sme presvedčení, že naše centrum má potenciál na to, aby sme z týchto hráčov vychovali úspešných reprezentantov Slovenskej Republiky, ktorí budú mať možnosť zmerať si sily s hráčmi z celého sveta na medzinárodných turnajoch, nakoľko v našom centre poskytujeme tréningy prostredníctvom skupinového aj individuálneho prístupu a to všetko v príjemnej a hlavne priateľskej atmosfére. 
Po rokoch pôsobenia sme stále mladí a plno sily, a ďalej venujeme sa edukačnému smeru a prinášame Vám niečo jedinečné kurzy a činnosti.
Časť 2:
Spoločne tvoríme lepší svet.
Part One
ENGLISH —— FoosForLife is a non-profit table football organization focused mainly on working with young people, who we try to provide space for them to meaningfully use their free time in sports. In our center, young people have the opportunity to learn to play table football and improve their game with the participation of players who are among the top in Slovakia. We are convinced that our center has the potential to educate these players from successful representatives of the Slovak Republic, who will have the opportunity to compete with players from around the world in international tournaments, as we provide training in our center through group and individual approach and all in a pleasant and especially friendly atmosphere.
After years of operation, we are still young and full of strength, and we continue to focus on education and bring you something unique courses and activities.
Part 2:
Together we create a better Life.

Stolný futbal

Table Soccer

Po rokoch organizovania turnajov v ešporte a zúčastnenia na turnajoch či už po Slovensku alebo priamo zo centra, resp. z domu sme už čo si múdrejší. Môžeme skonštatovať, že ešport je ako každý iný šport, je veľmi zábavný, sledovaný a zároveň obľúbený. V Bardejove sme mohli veľakrát si zahrať či už v bašte, na družbe, tešili sme sa aj na turnaj v kine, len škoda že prišla korona.

V úvode, by sme radi Vám predstavili slovenskú asociáciu elektronických športov, kde sú odborníci venujúc tento unikátny šport. Môžete sa tešiť aj na množstvo turnajov online offline po celom Slovensku.

Môžete tiež sa prihlásiť cez aplikáciu GAMERSAFER, ktorú si môžete stiahnuť na appstore alebo na googleplay. Je veľmi jednoduchá a všestranná.

Tešíme sa na Vás! SAEŠ   

EŠPORT

ESPORT

STRÍMING

Navyše prinášame Vám niečo jedinečné, to najviac in vo svete! “Stríming” Vďaka učeniu zo strímingu viem vysielať svoj obľúbený šport stolný futbal do celého sveta ako ste videli hore na youtubovom kanáli. Vďaka odborníkom zo tejto odvetví, počas korony, sme si viac než istí, že to nielen bude práca budúcnosti ale aj spôsob ako povedať cez míle ďaleko čo mám rád a čo práve robím. Ako odprezentovať seba, ako predávať, ako sa rozprávať, ako sa zaujať, bez toho aby ste sa pohli.

Pamätám si ešte na časy, kedy, aby som sa mohol ísť hrať stolný futbal musel som kilometre ďaleko, ako keď som chcel ukázať svojej mame, svojej rodine, svojej aký goal som dal. Pamätám si ešte na časy, keď sme si boli tak ďaleko s túžbou vidieť hrať sa nimi.

A teraz je to možné, teraz môžete sledovať svoje dieťaťa, svoju polovičku LIVE, hrať sa nimi, zdieľať s nimi neopakovateľné momenty, boli pri nich.

Ďakujem!

Twich

Ďakujem slovenskej asociácií elektronických športov v tomto projekte. Ďakujeme členom asociácii, odborníkom, učiteľom (zo celého sveta), médiám, že spoločne budujem lepší svet.

Kurz Stríming

DOBROĽnícká činnosť

Cream Minimal Engagement Content Instagram Story

Po abslovaní kurzu? Garancia zárobku!

Po tomto kurzu, ste hviezda! Pre Nás!

 • spoluprácu hneď s BCOOL
 • neskôr stáž v BCOOLE
 • práca v BCOOLE
 • obchod s BCOOLOM
 • BCOOL

Po tomto kurzu už môžete pracovať vo FoosForLife s BCOOLom. Neskôr, ak už ste skúsení a môžete pracovať v BCOOLE, neskôr už ste biznismen, To najlepšie pre tých najtrpezlivejších ste súčasťou BCOOLU.

To je cesta učenia, cesta ako stať sa úspešným, cesta ako byť múdrejší, lepší, cesta ako spoznať samého seba.