Projekt Jeden Klik

Jeden Klik je projekt vzdelávaci o 4.0

Je to ľahké, pretože základy, už viete. Takže už len z toho čo viete ideme len spoločne zarobiť, baviť a hlavne pomáhať.

HLAVnÝ projekt

Aby ste pochopili celý projekt prosím pozrieť si

LOGO E MEN

Follow Sponzors

StreamY

Ako Na to?

Začneme takto? Jednoduché jedným klikom

Priamym vkladom na náš účet:SK49 0200 0000 0045 3536 6955

Paypal: [email protected]

“Dar”

ZMLUVA O SPONZORINGU:prosím doplniť údaje(firmy)

Chcem podporiť