Volám sa Luan Dinh Dang a pixel je dohoda medzi mnou a bcool o donating 10 percent zo zisku firmy za marketing. Jednoducho máte love odo mňa vo forme mentoring a to: Váš pixel-y delené 1 000 000(celkový počet pixelox) krát môj plat. 

Teda môžete ma podporiť kupovaním pixelu, a tak vidieť mňa poraziť celý svet.